R-LINK tjänster

Hitta alla uppkopplade Z.E.-tjänster som gör din tillvaro med elbil enklare.

 • Känn dig lugn på resan

  På mobilappen MY Renault kan du:

  • se vilka laddstationer som finns i närheten
  • lägga in färdväg så att du hittar  laddstationer längst din resa.

  I multimediasystemet R-LINK Evolution som finns i bilen (via appen Z.E. Trip) kan du:

  • Se laddplatser i närheten av dig eller din destination på skärmen
  • Se räckvidd
  • Starta färdbeskrivning till den valda laddstationen
  Hantera din elbil på distans.

  På mobilappen MY Renault:

  My Z.E. Connect, kan du

  • Se batteriets laddstatus och räckvidd.

  På My Z.E. Inter@ctive kan du

  • Programmera uppladdningen av batteriet (endast ZOE och KANGOO Z.E.)
  • Aktivera luftkonditioneringen eller värmen (endast ZOE)